รายงานผลการดำเนินโครงการเยาวชน…รักษ์พงไพร ปี 2564

ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร

รายงานผลการดำเนินโครงการเยาวชน…รักษ์พงไพร ปี 2564

January 20, 2022 Report 0

 

แนวทางการรายงานผลรักษ์พงไพร ปี ๖๔ (โปรดอ่าน…)

 

Leave a Reply


ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร

รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2564


***แบบฟอร์มรายงานสำหรับเครือข่าย RN รักษ์พงไพร


*เพื่อการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ จึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์ให้ท่านกรอกข้อมูลในส่วนนี้ โดยขอรับรองว่าข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ

Ex. 1234567890123
ปีเกิด ค.ศ. (พ.ศ. + 543)
Ex. rak@gmail.com

รายงานผลการดำเนินงานของ RN

รายงานเป็นไฟล์ .doc , .docx
รายงานเป็นไฟล์ .pdf
แนบลิงก์รูปภาพ (อัพไฟล์ภาพใน Google Drive ->กดแชร์สิทธิ์การเข้าถึงให้ทุกคนที่มีลิงก์สามารถดูได้) *สามารถรับชมคลิปวิธีการอัพไฟล์ใน Google Drive ได้ที่นี่ : https://youtu.be/bOujrImbLVw
แนบลิงก์คลิปวิดีโอ

รายชื่อผู้เกี่ยวข้อง

*นำเข้ารายชื่อคณะวิทยากรของ RN รายบุคคล (ให้ก็อปปี้ลิงก์ด้านล่างไปเปิดในบราวเซอร์ใหม่)

https://forms.gle/J2dxceeyKdDsX7ur6


*นำเข้ารายชื่อคณะทำงานของ RN รายบุคคล (ให้ก็อปปี้ลิงก์ด้านล่างไปเปิดในบราวเซอร์ใหม่)

https://forms.gle/nrykeGKXqq69PQW47


ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร

รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2564


***แบบฟอร์มรายงานสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


*เพื่อการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ จึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์ให้ท่านกรอกข้อมูลในส่วนนี้ โดยขอรับรองว่าข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ

Ex. 1234567890123
ปีเกิด ค.ศ. (พ.ศ. + 543)
Ex. rak@gmail.com

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รายงานเป็นไฟล์ .doc , .docx (ขนาดไม่เกิน 50 MB)
รายงานเป็นไฟล์ .pdf (ขนาดไม่เกิน 50 MB)
แนบลิงก์รูปภาพ (อัพไฟล์ภาพใน Google Drive ->กดแชร์สิทธิ์การเข้าถึงให้ทุกคนที่มีลิงก์สามารถดูได้) *สามารถรับชมคลิปวิธีการอัพไฟล์ใน Google Drive ได้ที่นี่ : https://youtu.be/bOujrImbLVw
แนบลิงก์คลิปวิดีโอ

รายชื่อโรงเรียนที่ได้ดำเนินการ ปี 2564

*นำเข้ารายชื่อโรงเรียน (ให้ก็อปปี้ลิงก์ด้านล่างไปเปิดในบราวเซอร์ใหม่)

https://forms.gle/S3JoGiSPNCZSTRSY6


รายชื่อผู้เกี่ยวข้อง

*นำเข้ารายชื่อคณะวิทยากรของ สพท. รายบุคคล (ให้ก็อปปี้ลิงก์ด้านล่างไปเปิดในบราวเซอร์ใหม่)

https://forms.gle/RcTAgnZgE3pNNGeAA


*นำเข้ารายชื่อคณะทำงานของ สพท. รายบุคคล (ให้ก็อปปี้ลิงก์ด้านล่างไปเปิดในบราวเซอร์ใหม่)

https://forms.gle/3CXue8UH83B4EUL49


ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร

รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2564


***แบบฟอร์มรายงานสำหรับโรงเรียน


*เพื่อการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ จึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์ให้ท่านกรอกข้อมูลในส่วนนี้ โดยขอรับรองว่าข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ

Ex. 1234567890123
ปีเกิด ค.ศ. (พ.ศ. + 543)
Ex. rak@gmail.com

รายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน

รายงานเป็นไฟล์ .doc , .docx (ขนาดไม่เกิน 50 MB)
รายงานเป็นไฟล์ .pdf (ขนาดไม่เกิน 50 MB)
แนบลิงก์รูปภาพ (อัพไฟล์ภาพใน Google Drive ->กดแชร์สิทธิ์การเข้าถึงให้ทุกคนที่มีลิงก์สามารถดูได้) *สามารถรับชมคลิปวิธีการอัพไฟล์ใน Google Drive ได้ที่นี่ : https://youtu.be/bOujrImbLVw
แนบลิงก์คลิปวิดีโอ

ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ (ให้ก็อปปี้ลิงก์ด้านล่างไปเปิดในบราวเซอร์ใหม่)

https://forms.gle/af6T2AF4vfqcwX1cA


รายชื่อผู้เกี่ยวข้อง

*นำเข้ารายชื่อรายบุคคล (คณะผู้รับผิดชอบ)

(ให้ก็อปปี้ลิงก์ด้านล่างไปเปิดในบราวเซอร์ใหม่)

https://forms.gle/ky54TU4RwANoazsR6


รายชื่อนักเรียนแกนนำ

*นำเข้ารายชื่อรายบุคคล (ให้ก็อปปี้ลิงก์ด้านล่างไปเปิดในบราวเซอร์ใหม่)

https://forms.gle/pNiA7XZXELo6qUhx8