Blog

2 1 2 – เปิดค่ายรักษ์พงไพร ปี 5

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันปฐมฤกษ์ของค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที่ 5 โดยจัดกิจกรรมกันที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ มีน้องๆ นักเรียนจาก 2 ศูนย์เข้าร่วมกิจกรรม คือ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ โดย … อ่านต่อ


February 21, 2019 0

รักษ์พงไพร สไตล์ Active Learning

บ่ายของวันศุกร์ที่น่าจะสุขสำหรับพี่ๆ ครอบครัวรักษ์พงไพรก็เริ่มขึ้น เป็นการเริ่มต้นการเรียนรู้แบบ active learning เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมในค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพรให้น้องๆ ในค่ายได้เรียนรู้อย่างสนุก วันนี้เลยถือโอกาสแบ่งปันความสนุกปนการเรียนรู้ของวันนี้

เริ่มกิจกรรม “เทพารักษ์…รักษาป่า” สำหรับการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมคล้ายกับเกมส์อีกาหวงไข่ เพื่อให้ได้สมาชิกกลุ่มละ 6 คน จากนั้นให้ทั้ง 6 คนในกลุ่มนำชื่อจริงของแต่ละคนมาหาความหมาย มาร้อยเรียงให้เป็นเรื่องราว และปรับเป็นโลโก้ … อ่านต่อ


January 19, 2019 0

สวรรค์เอราวัณ กับวันดีๆ ของชาวรักษ์พงไพร

เพลง “สวรรค์เอราวัณ” กลายเป็นเพลงต้อนรับคณะพี่ ๆ ครอบครัวรักษ์…พงไพร เพราะวันนี้ (17 มกราคม 62) เป็นวันนัดพบพี่ ๆ มาพูดคุย วางแผน พัฒนาหลักสูตรที่จะจัดอบรมให้น้อง ๆ ในรอบปี 2562 ซึ่งเป็นสมัยที่ 5 ของโครงการเยาวชนรักษ์…พงไพร … อ่านต่อ


January 17, 2019 0

เปิดแล้วค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร

เปิดค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒๒ มีนาคมพ.ศ. ๒๕๖๑ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เลขาธิการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นประธานเปิดโครงการค่าย … อ่านต่อ


March 23, 2018 0