สวรรค์เอราวัณ กับวันดีๆ ของชาวรักษ์พงไพร

ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร

สวรรค์เอราวัณ กับวันดีๆ ของชาวรักษ์พงไพร

January 17, 2019 เรื่องราวชาวค่าย 0

เพลง “สวรรค์เอราวัณ” กลายเป็นเพลงต้อนรับคณะพี่ ๆ ครอบครัวรักษ์…พงไพร เพราะวันนี้ (17 มกราคม 62) เป็นวันนัดพบพี่ ๆ มาพูดคุย วางแผน พัฒนาหลักสูตรที่จะจัดอบรมให้น้อง ๆ ในรอบปี 2562 ซึ่งเป็นสมัยที่ 5 ของโครงการเยาวชนรักษ์…พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีนี้เรานัดพบแรกกันที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ

วันนี้เป็นโชคดีที่ได้รับเกียรติจาก ดร.กาญจนา นิตยะ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มาเป็นประธานเปิด ท่านชื่นชมเรื่องความสามารถของเด็กๆ ที่เคยผ่านค่ายเยาวชนรักษ์…พงไพร มาเล่าประสบการณ์และความคาดหวังด้านสิ่งแวดล้อมในงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ งานนี้ทำเอาพี่ๆ ครอบครัวรักษ์…พงไพรยิ้มแก้มปริในความสามารถของน้องๆ

ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รับเกียรติจาก ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา บรรยายพิเศษให้กับครอบครัวรักษ์…พงไพร ได้น่าสนใจหลายประเด็น ท่านให้ความเชื่อมั่นกับครอบครัวรักษ์…พงไพรว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี และสามารถร่วมสร้างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นนักอนุรักษ์ที่เรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สิ่งสำคัญคือการสร้างให้เกิด “ความยั่งยืน” สิ่งที่ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องกลับไปบอกต่อกับครูในพื้นที่ คือ
– ครูจะต้องจัดการเรียนรู้แบบ active learning
– กิจกรรมจะต้องสร้างความประทับใจให้กับนักเรียน เพราะกิจกรรมเหล่านั้นจะเป็นเหมือนการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนที่จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
– การทำซ้ำบ่อยจนเกิดเป็นนิสัย

.”..กิจกรรมจะต้องสร้างความประทับใจให้กับนักเรียน เพราะกิจกรรมเหล่านั้นจะเป็นเหมือนการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนที่จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้…”

อีกกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ การวิเคราะห์จุดเด่นของพื้นที่ มีหลายศูนย์การเรียนรู้มีแหล่งเรียนรู้ดีๆ และน่าสนใจ แอบตื่นเต้นแทนน้องๆ ที่จะได้เข้าไปเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ที่มีความโดดเด่นขนาดนี้ เช่น Big7 ของ ศธส.ห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งประกอบด้วย ช้างป่า สมเสร็จ เสือโคร่ง เสือดาว/เสือดำ วัวแดง ควายป่า และกระทิง หรือ เรื่องของกบอกหนาม ของ ศธส.เขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็นต้น

หลังจากวันนี้คงเป็นเรื่องการวางแผนพัฒนาหลักสูตรค่ายในปีนี้ให้สนุกมากขึ้น ในฐานะผู้จัดรู้สึกอยากจัดค่ายเสียวันนี้เลยด้วยซ้ำ หวังว่าปีนี้กิจกรรมในค่ายน้องๆจะสนุกแล้วก็ชอบมากขึ้น แล้วเจอกันนะ

คนเล่าเรื่อง :

สุรวุฒิ เอี่ยวสกุล (ผอ.โจ๊ก)

โรงเรียนบ้านกะหลิม สพป.ภูเก็ต

 

Leave a Reply