แบบประเมินค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร ปี 2562

แบบประเมินค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร ปี 2562

April 1, 2019 เอกสารและสื่อ 0
Download

5 Stars (1)

656 Downloads

Owner: admin

Version: 1.0

Last Updated: 01-04-2019 10:50

Share
DescriptionPreviewVersions
  • การประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการโครงการ ให้ได้รับทราบข้อมูลในการดำเนินงานโครงการ ประจำปี 2562 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุง และต่อยอดโครงการฯ โดยใช้เทคนิคสมัยใหม่ ง่าย และเหมาะสมกับ Active learning ในการประเมิน
  • เครื่องมือการประเมินครั้งนี้ มี 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1) แบบสอบถาม 2) แบบสังเกตพฤติกรรม และ 3) แบบประเมินระดับการเรียนรู้ของเยาวชน

Leave a Reply